Rituelen hebben Katrien Smeyers (38) al tijd gefascineerd. Lang voor ze uitvaart begeleider wilde worden, schreef ze voor vrienden en familie teksten voor doopsels, lentefeesten en begrafenissen. Toen haar grootvader, met wie ze een hechte band had, stierf, wist ze haar verdriet en pijn op treffende wijze op papier te zetten. ‘De begrafenisondernemer zei me dat hij onder de indruk was. Of ik daar beroepsmatig niet iets mee wilde doen? Dat was het zaadje dat geplant werd’, glimlacht Katrien. Ze voelde wel iets voor uitvaart medewerker, maar het juridische en administratieve aspect sprak haar minder aan. Toen kwam ze te recht bij de Nederlandse organisatie Het Moment, die sinds dit jaar ook in Antwerpen de opleiding Ritueel begeleider bij Afscheid geeft. ‘Een ritueelbegeleider is niet gebonden aan de uitvaartliturgie van de katholieke kerk. Dit maakt dat je veel vrijer bent in de opbouw van een afscheidsplechtigheid. Ik zorg voor de inhoudelijke kant van niet-kerkelijke uitvaarten, in het crematorium of op om het even welke plek. Terwijl een begrafenisondernemer de organisatorische kant op zich neemt, verpersoonlijk ik de viering met teksten, muziek en voorwerpen. Ik beschouw mezelf meer als de regisseur van een overgangsritueel, waarbij de nabestaanden de kans krijgen afscheid te nemen op een manier die ze zelf willen of die de overledene voor ogen had. Samen gaan we op zoek naar een thema, een levensfilosofie of een karakteristiek trekje van de gestorvene als uitgangspunt voor de dienst.’

Copyright © 2014. All Rights Reserved.